Festival: Keskaegsed kunstid ja käsitöö Kallede mõisas

30.august-1.september 2019 Keila jõesaarel

Taust:

1385. aastal läks Keila mõis Kallede suguvõsa valdusesse. Algas teine suurem ehitusjärk, mille käigus püstitati oluliselt uhkem kahekorruseline hoone. Hoonest avastatud raidportaali fragment on väga sarnane Keila kiriku lääneportaaliga, mille autoriteks olid tõenäoliselt Tallinna meistrid. 1433. aastal müüs Arndt Kalle linnuse 16 000 Riia marga eest Saksa Ordule.

Esimest korda toimus festival 2018. aastal 31.augustist 2. septembrini samal ajal koos Harjumaa Muuseumi 30. sünnipäeva tähistamisega. Ka edaspidi saab festival toimuma Harjumaa Muuseumi sünnipäeva ajal, 2019. aastal 30. augustist 1. septembrini.

Festivalil taaselustatakse igapäevaelu perioodil, mil Keila mõis oli Kallede perekonna valduses: elu-olu ja kunstid, mida tol perioodil praktiseeriti söögi tegemisest ja riiete valmistamisest kuni puutreimise ja kiviraidumiseni. Toimuvad antud tegevustega seotud töötoad.

Programm publikule 31. augustil (täieneb)

Ala avatud publikule 11:00-18:00 - võimalik külastada keskaegset laagrit, tuvtuda kohapeal tehtava käsitööga (kausside treimine, luuhelmeste valmistamine) ja keskaegse köögiga.

12:00 loeng keskaja kokakunstist ja majapidamisest (inglise keeles)

13:30 Loeng keskaegsest sõjandusest

14:30 kontsert

15:30 keskaegse sõjanduse demonstratsioon


Taaskehastajatele