Leivanädal

Harjumaa Muuseum on leivanädalaid korraldanud alates 2009. aastast ja selle aja jooksul on tunnis osalenud 5038  huvilist.  Leivanädalate eestvedajaks on muuseumisõber ning elukutseline pagar Tiina Vikat.

Järgmised leivanädalad toimuvad septembris 2021

Tegevused on suunatud eelkõige eelkooliealistele lastele ning I kooliastme õpilastele, kuid tundidest on osa võtnud ka vanemad õpilased. Kogu tunni ülesehitus on piisavalt paindlik ning see võimaldab arvestada erinevate vanusegruppide huvide ja vajadustega.
Leivanädala eesmärgiks on olnud õppijatele läbi aktiivse tegevustes osalemise tutvustada:

  • rukkileiva tähtsust eestlaste toidukultuuris;
  • leiva valmistamisega seotud töövõtteid ja vahendeid;
  • leiva valmistamisprotsessi;
  • leivaga seotud rahvapärimust ning -kombeid;
  • rukkileiva tervislikkust.

Leivanädalal osalejad on aktiivsed õppijad. Selline lähenemine aitab lastel tegevustest paremini aru saada ning õpitavat kogeda. Programm algab näidendiga, kus osalejatel on oma kindel roll ning nad on kohe tegevusse kaasatud. Õppeprotsessi on haaratud kõik meeled ning isetegemise kaudu arendatakse loovust ja käelisi oskusi.

Leivanädala programm kestab 60 minutit ja maksab ühele osalejale 5 eurot. Lasterühmade saatjatele, 1 täiskasvanu 10 lapse kohta, on osavõtt prii.

Registreerumine ja lisainfo

Telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee