Muuseumitunnid

Mis on muuseum?

Mis on muuseum? – Saame vastuseid küsimustele, millal loodi esimene muuseum maailmas ja Eestis, millega muuseumides tegeletakse, kes muuseumis töötavad, mida muuseumides hoitakse jne. Tunnis osalejad saavad piiluda ruumidesse, kuhu tavaliselt külastajad ei satu– tutvume Harjumaa Muuseumi kogude ja hoidlatega. Arutleme muuseumi ülesande ja tähtsuse üle tänapäeva ühiskonnas.
Sobib: II–III kooliastmele ja gümnaasiumile.
Kestus: 90 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 2 eurot.

Minu kodu on Harjumaal

Püsinäituse “Harju elu” tutvustamine.
Sobib: lasteaiale, I–III kooliastmele, gümnaasiumile.
Kestus: 60 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 2 eurot.

Registreerumine

Telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee