Õuesõppetunnid

Loodusmäng Keila Jõesaarel

Riikliku õppekavaga seotud seiklusrikkas mängus paneme proovile maastikul liikumise oskuse. Õpime kasutama kompassi, uurime jõesaarel kasvavaid puid ning loomi ja linde.
Tunni käigus saavad osalejad meelde tuletada tunnis õpitut ning rakendada praktilisi oskusi looduses liikumiseks. Eritüübliste ülesannete käigus käsitletakse teemasid: imetajad, ilmakaared, linnud, samblad, samblikud, paekivi, putukad, ämblikulaadsed, limused, lehtpuud, okaspuud, jõgi.

Sobib: II kooliastmele.
Kestus: orienteeruvalt 60 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 2 eurot.

Maastikumäng jõesaarel

Põneva ja võistlusliku maastikumängu kaudu õpitakse tundma Keila jõesaare ajalugu ja sellega seotud legende.
Sobib:  I–III kooliastmele, gümnaasiumile (stendid ja töölehed vastavalt vanusegrupile).
Kestus: orienteeruvalt 60 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 2 eurot.

Veemutukad ja –putukad

Uurime ja määrame Keila jõest leitud veeloomi ja -putukaid.
Sobib eelkõige I–III kooliastmele, aga ka gümnaasiumile.
Kestus: orienteeruvalt 90 minutit
Osavõtutasu: ühele lapsele 2 eurot. 

Registreerumine

telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee