1928. aasta juuni

Keilas, 6. juunil 1928

Võrdlemisi vilu kevad on. Enam jagu aega on sooja olnud päeval kõigest 7-9°R; mõnikord öösel kõigest 1 ½ °R. Tommingate õitsemine saab ikkagi juba läbi. Meie põldudel tehakse hoolega tööd. Ma ise pean juba teist nädalit leeri. Tänavuses eraleeris on praegu 107 poiss- ja tütarlast; paar poissi tuleb aga viimasel nädalil veel juure, sest nad on praegu nagu keskkooli vanemate klasside kasvandikud sunduslistel 10. päevastel sõjaväelistel õppustel. Möödunud kooliaastal seati keskkoolides sisse sõjaväeline õppus ja nüüd peetakse üldharjutusi pärast koolitöö lõppu.

Aega on mul praegugi nõnda vähe olnud, et ei ole õieti tommingaõisigi saanud nuusutada. Lilled lähevad ühed teise järele – tahaksin neid vaadelda ja nende ilust rõõmu tunda, kuid aega selleks ei leia. Praegune suur leer tõi mulle kantseleitööd õige mitmeks päevaks.

Pühapäeval 3. juunil jutlustas Keila kirikus Vigala õpetaja, endine haridusnõunik F. Jürgenson; mina käisin ühes Hildaga lauakirikus, matsin siis ühe surnu ja õnnistasin uut köstrimaja. Kõneleda oli mul väga raske, sest leeri olime suure hulga pärast sunnitud jällegi kirikus pidama, esimesel leeripäeval olin sooja ilma pärast aga ilma palituta ja külmetasin enese nõnda kirikus ära. Pühapäeva õhtul ristisin Ääsmal ühe lapse, olin seal häälega päris kimbus.

Minu laste koolipreili Edith Arro sõitis juba 21. mail ära. Enne seda käis ta lastega Keila koolis eksamitel. Lapsed tegid eksamid päris hästi ära. Väike Hilda sai nüüd neljandasse ja Ellinor kolmandasse algkooli klassi.

Väike hilda sai eksamil järgmised numbrid:

 1. Eesti keel – hea.
 2. Arvamine – rahuldav.
 3. Kodulugu – rahuldav.
 4. Tööõpetus ja joonistus – rahuldav.
 5. Laulmine – rahuldav.
 6. Usuõpetus – hea.
 7. Saksa keel – hea.

Ellinori numbrid:

 1. Eesti keel – hea
 2. Arvamine – hea.
 3. Kodulugu – rahuldav.
 4. Tööõpetus ja joonistus – hea
 5. Laulmine – rahuldav
 6. Usuõpetus – hea.
 7. mail oli preili Arrol sünnipäev ja meie kinkisime talle 4000 margalise päevapildi aparaadi. Enne seda oli koolinõunik Summer käinud meil meie kodukooli tööd revideerimas ja see jäi laste teadmiste ja preili Arro oskustega väga rahule.

Nüüd käivad lapsed kolmekesi vahetevahel lambakarjas. Meil on ju kolm vanalammast ühes kolme noorega, seega päris korralik väike kari, mis käib nüüd kesal ja mõnel teeäärsel rohumaal. Lapsed tahavad hea meelega lambakarjas käia.

Keilas, 19. juunil 1928

Vihmane ja vilu ilm on praegu; olevat täna isegi lumelörtsi sadanud. Ma käisin Hildaga linnas. Tallinnas algas ju täna kirikupäev. Ilm oli aga nii paha, et ma kirikupäevale täna ei saanudki. Hommikul linna jõudes käisime paari tarvilikku asja õiendamas, siis istusime tund aega Feischneri kohvikus; et aga vihm üle ei jäänud, siis läksime ära Leib´i juure, kes nüüd oma vabrikuga asub Suurel Ameerika tänaval; sinna meie jäimegi kella 5ni õhtul ja sõitsime siis kinnises autos vaksalisse; Keilas sõitsime vankriga vihma käes koju. Nii halba ilma ei ole enam kaua aega olnud, kuigi tänavune kevad on külm ja öökülmad alles hiljuti veel mõnes kohas kahju tegid. Ootame igatsusega, et ükskord ka soojaks läheks.

Pühapäeval 17. juunil õnnistasin 110 leerilast: 52 poissi ja 58 tüdrukut. See oli mul Keilas esimene nii suur leer. Leerilaste käest sain kingituseks hõbeplaadiga block-notes´i; see on teine kingitus Keila leerilastelt: esimene oli marmorist tindiklaasi alus. Keilas ei ole see mitte viisiks olnud, et leerilapsed midagi kingivad. Mõnikord mõtlen, et tänavune kingitus sellepärast ehk tuli, et ma ühtepuhku leerilastega pahandasin: nad tahtsid nüüd näidata, et nad „head“ olid. Vast ma küll ka eksin.

Neljapäeval, 14. juunil jätsin ma köstri leeri pidama ja sõitsin ise ühes Hildaga Tallinna. Õpetaja Sommeri poja ristimine oli. Enne seda, teisipäevast kolmapäevani oli meil Hilda vend Paul oma abikaasaga. Paul on Tallinna Pauluse koguduse õpetaja ja juba ligi aasta otsa Tallinnas. Mina Hildaga läksime nüüd neljapäeval siis esimest korda Pauluse õpetaja juure ja olime seal ööd, käies ühes nendega ka Sommeri poja ristimisel. Ma ei tunnud ennast mitte hästi terve olevat, vast olin ma töödest liig väsinud, sellepärast mul sellest päevast midagi head järele ei jäänud. Ilm oli seekord küll ilus, kuigi võrdlemisi õige jahe.

Praegu on meil külas preili Kallion ja Kuiva tütar Leida, kes Oudovas oli alles laps, nüüd aga juba keskkooli neljanda klassi õpilane on. Nõnda mööduvad aastad.

Keilas, 27. juunil 1928

Pühapäeval 17. juunil pärast leerilaste õnnistamist ja ametitalitusi pühitsesin Keila Tarvitajate Ühisuse ehitusel oleva maja nurgakivi. Nurgakivisse sai jällegi pudel, milles oli Ühisuse lühike ajalugu, minu kirjutatud.

Päevad on möödunud kiiresti: mul on väga palju tööd olnud. Muidugi on nõnda, et mida rohkem tööd, seda rohkem ka leiba. Tänagi oli mul ametisõit, nagu nädal otsa peaaegu igapäev on olnud. Täna olin Pääskülas kaht vana inimest armulauale võtmas. Ma sõitsin hommikul rongiga Pääsküla jaama, kust mind hobusega paar versta Saue jaama poole tagasi toodi. Ametitalitust ära pidades hakkasin raudtee äärt mööda jala tulema. Umbes 6 versta tulin, Saue jaamast läbi kunni Vanamõisa ülesõidu kohani, kus Hilda hobusega vastas oli. Jala kõndisin 1 ¼ tundi. Ei ole kaua aega enam nii pikka jalutuskäiku teinud; see tundus mulle väga hea. Tasu sain 500 marka, millest igatahes 35 marka piletiraha maha arvata tuleb! Nii palju haigete armulauale võtmise eest makstakse küll väga harva, enam jagu sünnib päris ilma rahata.