1928. aasta oktoober

Keilas, 8. oktoobril 1928

Minu tütretel oli täna esimene koolipäev. Maa algkoolid algasid alles täna, ja meie saatsime Hilda ja Ellinori Keila algkooli. Kodus vast õpiksid lapsed küll rohkem kui koolis, kuid koolis õpivad nad ka teiste inimestega läbi käima ja see on väga tähtis. Hilda ise viis hommikul kella 9ks tütred kooli. Dr. Greenbergi tütar Karin pandi ka Keila kooli. Karin ja minu Ellinor istuvad tohtri soovil kolmandas klassis kõrvuti. Väike Hilda on neljandas klassis. Et lastel pärast kooli tundisid täna veel klaveritunnid olid Keilas proua Regastiku juures, kes konservatooriumi on lõpetanud, siis jõudsid nad täna koju alles pärast 5 p. l. Esimene mulje koolist näib minu lastel hea olnud olevat. Karinil oli see mulje vast natuke pahem, sest üks ulakas poiss sidunud tal korra käed kinni, teine kord teinud tal põlle tindiga, nõnda et Karin kaks korda koolis nutma pidanud.

Lumi on täiesti ära sulanud ja ilmad olid jälle soojemad. Külm võttis ära õrnemad lilled, osa valmimata ploomisid ka, muidu on nüüd alles seda nägu, nagu oleks sügis algamas: puud on lehis, õunad alles valmimata. Käisin täna veel kord metsas pähklaid korjamas ja tõin ligi 2 toopi puhastatud pähklaid; sarapuude lehed on küll külmast võetud, kuivanud ja krõbisevad.

Eila pühitsesin elektrivalgustuse sisseseadet kirikus. Olid laululehed ja korjandus sisseseade kulude katmiseks. Tuli seekord sisse natuke enam kui 50 krooni (=5000 marka või senti). Sisseseade läks maksma 850 krooni, missuguse summa meie osade kaupa tasume. Ma kutsusin sisseseadet vaatama ehitusinseneri Ederbergi, kes Teedeministeeriumis ametis on ja kirikuid uurib, 4 aasta eest ka Keila kirikut mõõtis. Ederberg ütles, et töö korralik on.

Keilas, 13. oktoobril 1928

Tulin natukese aja eest Tallinnast. Lihula koguduse täiskogu tegi 18. aprillil 1926. a. otsuse, et köstrikoht kaotatakse ka köster G. Anniko[1] mingu 1. maiks 1926. a. minema. Köster ei läinud aga, pidades ülesütlemist seadusevastaseks; kogudus kaebas köstri kohtusse ja köster tõsteti 1927. a. alguses välja.  Köster kaebas aga rahukohtuniku otsuse peale rahukogusse, kus ta aga õigust ei saanud, ja siis riigikohtusse. Riigikohus tühistas köstrivastase otsuse, saates asja uuesti otsustamisele Tallinna-Haapsalu Rahukogule, ühtlasi määrates, et tuleb ekspert otsida, kes lahendab küsimuse, kas köster on kuupalgaline, kellele seega võib kahe nädalaga üles ütelda, või on ta ometi aastapalgaline, kellele kahe nädalaga üles ütelda ei saa. Kohus nõudis siseministeeriumilt eksperti, siseministeerium konsistooriumilt ja konsistoorium määras minu. Täna olin siis rahukogus Tallinnas, Toompeal, Patkulli trepi juures. Mina ütlesin kohtus, et köster igatahes aastapalgaline on, sest köstrite kohta oli ennemalt maksev regulatiiv, mida üks kord aastas makseti; ka on enamal jaol köstritest palgaks maa, maapidajale aga öeldakse harilikult Jakobi päeval (25. juulil) üles. Köster Annikole mõisteti rahukogus õigus ja Lihula kogudusele mõisteti kanda igasugu kohtukulud. Lihulas on ametis õpetaja Luuberg[2], kes köstriga vastollu sattus ja köstri „välja sõi“. Niipalju on teada, et Luuberg väga „kange“ mees on. Kirbla kogudus oli Lihulaga ühendatud; nüüd on Kirbla ennast lahku löönud. Luubergist räägitakse, et ta viimases jutluses Kirbla kohta ütelnud, et ta sugugi ei kahetsevat lahkumineku pärast, sest ta tunnud kõik aeg, nagu oleks ta põrgus olnud; pärast tulnud nõukogu esimees Luuberg´i juure ja ütelnud: „Kui Teie tundsite ennast põrgus olevat, siis ei saa selle vastu vaielda, kuid igatahes oli siis nõnda, et vanasarvik olite Teie selles põrgus ise!“ Lihula koguduse esindajat täna kohtus ei olnudki. Mulle mõisteti kuludeks ja tasuks 7 krooni, mida peab jälle Anniko tasuma.

[1]Gustav Anniko (1869 - 1940?), õpetaja, köster ja aktiivne ühiskonnategelane.
[2]Otto Luberg (1884 – 1963), vaimulik; 1923-24 Käina, Kärdla ja Reigi Jeesuse koguduse asetäitja õpetaja; 
1924-44 Lihula Eliisabeti, 1944-46 Vändra Martini, 1946-47 Kose Püha Nikolause, 1947-54 Pühajõe koguduse õpetaja.

Keilas, 18. oktoobril 1928

Teisipäeval sadas jällegi lund; see on nüüd küll sulanud, aga mõnes kohas leidub siiski veel valgendavat lund. Meil on muist segavilja alles niitmata. Teisipäeval pidi küll mitu meest niitmas olema, aga nad olid esmaspäeva õhtul Keila kõrtsis käinud ja olid järgmisel päeval täiesti töövõimetud, mispärast nad õhtuks lahti lasti. Meie rahvas võtsid täna kapsad ära. Jääb võtta veel osa sigurisi ja natuke loomapeeti, muidu on juurevilja aed tühi. Korjasin ühelt õunapuult täna veel taskutäis õunu. Ploome leidub veel mõne puu otsas ja kreegid ei ole veel päris küpsed; kreekidele ei ole öökülmad ühtki häda teinud ja nad on nüüd juba valmima hakkanud. Sadudest, mis väga sagedased on olnud, on heinamaa meil ikka alles vee all. Kõike saab tänavu nähtavasti jao pärast: kartulaid sai 4 seemet, kapsaid saame üksnes oma jagu; saab näha, palju saab teravilja. Vilets aasta!