1928. aasta veebruar

Keilas, 1. veebruaril 1928

Pühapäeval 29. jaanuaril pidas kirikus jumalateenistuse kandidaat Etzold[1]. Mina sõitsin Hildaga Sauele. Rahulas ristisin ma ühe lapse, sõitsin siis Raukase juure, ja pärast olime Saue vallamajas. Viimases kohas oli Saue põllumeeste kogu rohelise lipu õnnistamine. Mina pidasin õnnistamisetalituse, pärast tulid tervitused. Tervitusi ütles muu seas ka praegune tööstus- ja kaubandusminister Holberg[2], kes autoga Sauele oli sõitnud. Pärast lipuõnnistamise aktust oli pidusöök, pidusöögi järele, laulukoori ettekanded ja näitemäng. Kella 8 paiku õhtul hakkasime koju sõitma. Keilast olid Sauele sõitnud kahe saaniga: politseikommissar Mattiisen[3] prouaga, kaubatarvitajate ühisuse ärijuht Habel[4] ja suurem Keila seltskonnategelane A. Alter [5] (Klooga Keskkülast); need sõitsid ühes meiega Keila poole. Oli pilves ilm ja sadas natuke pehmet lund (oli ju enam kui nädal aega temperatuur 0° ümber). Paar korda nägin välku löövat, mis talvel igatahes haruldane asi on.

Esmaspäeval käisin ma ligi Suuropit haige juures; eila, teisipäeval, olin Tallinnas koolitundides, täna ka; homme sõidan Vallingule lapsi loetama, reedel jällegi Tallinna. Laupäeval tuleb valmistada pühapäevase jumalateenistuse vastu, pühapäeval on jumalateenistus ja ametitalitused. Nõnda tuleb mul seitse päeva nädalis tööd teha.


[1]Otto Wilhelm Etzold (1899-1982), vaimulik; 1927 prooviaastal Keila Miikaeli koguduses; 1928-39 Harju –Madise õpetaja; 
1939 emigreeris Saksamaale; 1940-45 pastor Bellschwitz´is, 1946-47 Predöhis, 1948-65 Seissenis. [2]Johan Holberg (1893-1978), sõjaväelane, poliitik ja advokaat; 1944 lahkus Eestist Saksamaale, 1948 Rootsi, Rootsist Torontosse. [3]Madis Mathiesen (1870-1942), politseikomissaar; töötas Keilas 1920-1930. 1941. küüditati Siberisse, kus suri. [4]Johannes Habel(1883-?), ühistegelane; 1902-21 kontoriametnik ja raamatupidaja; 1921. aastast Keila Tarvitajate Ühisuse ärijuht;
Keila Ühispiimatalituse, Keila Ühispanga ja Keila Kindlustus Seltsi juhatuse liige. [5]August Alter (1891-1978), Keila Tarvitajate Ühisuse juhatuse esimees. 

Keilas, 11. veebruaril 1928

Keilas on praegu üks asi, mis mulle vastumeelt tundub. Nimelt tuleb mul vist küll ühe asja pärast tunnistajana kohtu ette minna *), mina ei tahaks aga ühegi kohtuasjaga tegemist teha. Hiljuti on keegi Maripuu või Marjapuu, kes oli vallasekretäri abi ja hiljem vist alevivalitsuse sekretär, võltsimiste ja raha väljapetmise pärast kinni võetud. Ta on oma süü üles tunnistanud, kuid ühtlasi ka kaebanud vallasekretäri Vasko[1] peale, nagu oleks see minu ja veel paari teise mehe 1923. a. tulumaksu ühe poole kõrvaldanud. Vaskost ei usu vist keegi seda, et ta oleks raha kõrvaldanud; siin võib üksnes hooletusega tegemist olla: Vasko ei kannud vast minu käest vastuvõetud summat kohe raamatusse ja unustas pärast sissekandmise hoopis ära, Maripuu nuhkis selle aga üles ja kirjutas enesele kõrva taha. Eila, kui ma Tallinnast Keila jõudsin, kuulas 2 kriminalisti mind üle. Ma ei võinud muud tunnistada kui seda, et oma teada kõik maksud korralikult olen tasunud, kviitungi aga praegu veel leidnud ei ole.

*) asi lõpetati ometi ära paari aasta pärast.


[1]Karl Vasko (1894-1974), näitleja, seltsitegelane ning Keila vallasekretär; 1916-1919  Draamateatri näitleja; 1920 asutas Keilas 
näitetrupi ja oli seal aktiivne eestvedaja 1968. aastani; alates 1912 Keila Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu liige - olnud juhatuse liige, esimees ja auliige. 1932. aastal autasustati eduka isetegevustöö eest III järgu hoolsusmärgiga
(hõberistiga).