Orjakivi

Suur lohukivi on pärit esimesest aastatuhandest e. Kr. ja seda nimetatakse Orjakiviks. Legend jutustab, et kuri mõisnik olevat kivi peal surnuks piitsutanud talumehe seitse poega.

Lohukivi on väga levinud muistis ja neid on Eestis leitud üle 1750. Arvatakse, et lohukivid pärinevad pronksiajast 1800-500 e. Kr. Arheoloogidele on pakkunud väga palju peamurdmist, mil moel ja millisel eesmärgil kivide peale lohud tehti.

Üldiselt seostatakse lohukive põlluharimise ja viljakusmaagiaga. Keila Jõesaarelt on lohukivisid leitud koguni kaks. Lisaks juba mainitud Orjakivile tuli väiksem lohukivi välja arheoloogiliste kaevamiste käigus Keila väikelinnuselt ja asub praegu muuseumi ees