Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoda

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu, MTÜ Rahvarõivas ja Harjumaa Muuseumi koostöös alustas 7. mail 2017 Harjumaa Muuseumi juures tegevust Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoda.

Nõuandekoda luuakse Harjumaa rahvarõivaste teabekeskuseks. Eesmärgiks on rahvarõivaalase teadlikkuse suurendamine, rahvarõivaste kui unikaalse kultuuri- ja käsitööpärandi populariseerimine ning professionaalse nõustamise pakkumine Harjumaal. Konsultatsioonid ja nõuandelaupäevad toimuvad muuseumi raamatukogus, kus on olemas nii rahvarõivaalane kirjandus kui ka materjalid ja tööproovide näidised kihelkondade kohta. Infot saab ka rahvarõivaste valmistajate ning materjalide hankijate kohta.

MTÜ Rahvarõivas on programmi „Eesti Rahvarõivas 2017-2021“ toel loomas rahvarõiva nõuandekodade võrgustikku, millest Harjumaa nõuandekoda oli esimene. Kinnitatud on ka Saaremaa, Hiiumaa ja Virumaa nõuandekojad.

Harjumaa nõuandekoja konsultandid on oma ala tippspetsialistid:
rahvarõivameister Silja Nõu, MTÜ Rahvarõivas;
rahvarõivameister Maret Lehis, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit;
disainer ja rahvarõivatundja Lembe Maria Sihvre, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit;
konservaator Marike Laht, Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum.
Oma rahvarõivaalaseid päringuid saab konsultantidele saata e-postile: rahvaroivas@hmk.ee

Konsultatsioonid toimuvad eelnevalt kokkulepitud ajal. Regulaarsete nõuandelaupäevadega alustati 2017.aasta sügisel.

2019/2020. hooaja nõuandelaupäevad toimuvad 26.10.2019, 29.02.2020 ja 16.05.2020.

Nõuandelaupäevade toimumise info.


Rahvariide huvilistel on võimalus käia ka Harjumaa Muuseumis käia originaalesemetega tutvumas, selleks võtta ühendust Harjumaa Muuseumi peavarahoidjaga. 

Nõuandepäevadele tulijatel palume registreerimisel teada anda, milliste esemete, paikkondade või teemade kohta infot soovitakse ja millised olemasolevad esemed kaasa võetakse.

Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoja avamispidu koos rahvariiete tuulutamisega toimus pühapäeval, 7. mail 2017 Harjumaa Muuseumis.

Ühtlasi on muuseum ja nõuandekoda väga tänulikud info eest erakogudes leiduvate vanade rahvarõivaesemete kohta. Need võivad esmapilgul paista ka väga halvas seisukorras, kuid rõivaste uurijate jaoks võib tegemist olla üliväärtusliku materjaliga, mida õnnestub veel kirjeldada ja pildistada. Märku saab anda e-postile rahvaroivas@hmk.ee kirjutades või telefonile 6781668 helistades.