Välitööd ja kogumisprojektid

Harjumaa kultuuripärandi uurimiseks ja talletamiseks korraldab Harjumaa Muuseum erinevaid välitöid ja kogumisprojekte. Järgnevalt ülevaade suurematest nendest.

Prangli 2008-2009

2008. ja 2009. aastal toimusid koostöös Tartu ja Tallinna ülikooli tudengitega Harjumaa Muuseumi välitööd Prangli saarel. 2008. aasta juuli esimesel nädalal käidi läbi Prangli 3 küla – Kelnase, Idaotsa ja Lääneotsa ning viidi läbi intervjuusid nii Prangli põliselanike kui suvitajatega, pildistati ja filmiti Prangli praegust eluolu.

Välitöödel keskenduti järgmistele teemadele:

 • eluolu nõukogude ajal
 • muutused pärast nõukogude perioodi
 • perepärimus
 • Prangli murde eripärad

Kokku salvestati audiomaterjali 18 tundi. Fotomaterjali välitöödest on üle 1000 ühiku. Peamiselt pildistati intervjueeritud inimesi, elamuid, esemeid ja perekonnaalbumeid, loodust, üldist eluolu ning välitööde protsessi. Samuti jäädvustati videole saare praegust eluolu – kalapüüki, kauba toomist poodi, kultuurielu, jumalateenistust. Kokku on videomaterjali üle 8 tunni.

Välitööde tulemusi on kajastatud Akadeemilise Rahvaluuleseltsi (ARS) kogumiskonverentsil 30. oktoobril 2008 Eesti Kirjandusmuuseumis ja Harjumaa Muuseumi teaduspäeval 26. aprillil 2009.

Välitööde põhjal valmis näitus – “Kõik on trois”, mida 2009. aasta kevadel eksponeeriti Harjumaa Muuseumis. Kuni 5. septembrini 2009 oli võimalik näitust näha Pranglisaarte muuseumis Prangli saarel ning 7. september kuni 30. oktoober 2009 Rannarahva muuseumis Viimsis.

Välitöö jätkusid 3.-9. august 2009.

Peatähelepanu all olid:

 • saare elu nõukogude perioodil
 • muutused pärast Eesti iseseisvumist
 • praegune eluolu
 • saare tulevikuväljavaated

Eesmärgiks oli leida uusi informante nii saare elanike kui suvitajate seast ning läbi viia kordusintervjuusid. Kokku salvestati audiomaterjali 4 tundi, fotosid on 700. Sarnaselt 2008. aastaga filmiti saare praegust eluolu, kalapüüki ning kultuurielu. Videomaterjali on kokku 5 tundi. Kogutud materjali säilitatakse Harjumaa Muuseumis.

2011. aasta mais ilmus Harjumaa Muuseumi trükis “Harjumaa Uurimusi 8. Prangli kogumik”, milles tutvustatakse nii muuseumi kolme aasta välitööde tulemusi kui ka teiste Prangli-uurijate töid.

Välitööde läbiviimist ja näituse koostamist toetas Kultuuriministeerium programmist „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010“.


Maa-arhitektuuri projekt HELTH 2010-2013

Projekti HELTH (Healthy and Energy-efficient Living in Traditional Rural Houses) eesmärgiks oli traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku säilitamine. Projekt viidi läbi aastatel 2010-2013 ja seda rahastati Euroopa territoriaalse koostöö Kesk-Läänemere Interreg IV A programmist.

Täpsemalt uuriti vanade talu eluhoonete sisekliimat – temperatuurimuutusi ja niiskust – ning töötati välja lahendusi nii perioodiliselt kui ka aastaringselt kasutatavate majade renoveerimiseks, et pikendada nende eluiga. Projekti juhtpartner oli Eesti Vabaõhumuuseum ning partnerid Harjumaa Muuseum, Tallinna Tehnikaülikool, Helsingi Aalto Ülikool ja Gotlandi Ülikool.


Harjumaa väiketootjad – kaasaja kogumisprojekt 2015-...

Kestus: 01.09.2015 –
Läbiviijad: Taavi Koppel (peavarahoidja), German Lebedev (teadur)

Varasemad osalised: Liis Serk, Ann Aaresild

„See oli iseenesest väga lihtne. Alguses tegin, maitses endale, siis andsin proovida sõpradele, sõpradele maitses ka, siis sõprade sõbrad arvasid, et nemad tahaks ka proovida no siis tuli rohkem vaja teha, noh siis kõik maitsesid, kõigile maitses. See kasvas ja kasvas kogu aeg ja siis ükskord mõtlesin, et noh, et nüüd peab hakkama vist tootma. Seepärast kõik kohalik kogukond hästi toetas mind selles ja siis nüüd ta toodangi.“ Väiketootja, Kuusalu vald

Üheks Harjumaa Muuseumi eesmärgiks on olnud ajaloolise tööstuspärandi kogumine erinevatelt Harjumaa ettevõtetelt ja tootjatelt. Selle tegevuse eesmärk on muuseumi kollektsiooni rikastamine erinevate esemetega ning ajaloolise informatsiooni säilitamine ja edasiandmine.

Sel aastal uurime ning kaardistame erinevaid Harjumaa väikeettevõtjaid. Väikeettevõtted ja nende alternatiivne toodang muudavad tarbijaharjumusi ning –identiteeti, konkureerivad igapäevaselt endast märksa suuremate suurtootjatega ning on suurepärane näide kohaliku potentsiaali jõudmisest globaalsele turule. Meid huvitavad ennekõike väiketootjate isiklikud lood, organisatsiooni kujunemislugu, loominguline protsess ning loomulikult toodetega seotud eksperimendid, ebaõnnestumised ja õnnestumised.

Välitööde eesmärk on kogude täiendamine esemelise, foto- ja arhiivmaterjalidega ning intervjuude läbiviimine erinevate väiketootjatega, keskendudes tootmisprotsessi, turunduse ja brändiga seotud küsimustele.

Hea väiketootja! Võta meiega ühendust ning talleta end ajalukku!

Kontakt ja lisainfo: german.lebedev@hmk.ee

Külastatud ettevõtted (seisuga 8.03.2019)

 • Aade Lõng OÜ (Raasiku)
 • Raasiku Õlletehas OÜ (Raasiku)
 • nanoPruul OÜ (Tallinn)
 • Õllekunsti OÜ (Tallinn)
 • Wassalemma Pruulikoda (Vasalemma)
 • Veldi ja Tütred OÜ (Kuusalu)
 • Saidafarm OÜ (Nissi)
 • Esko Talu (Saku)
 • Mokapai käsitööjäätis (Raasiku)
 • Kadarbiku Köögivili OÜ (Saue)
 • Tanker (Vaida)
 • Lehe Pruulikoda (Keila)
 • Õllenaut (Saue)
 • Sohvy (Saue)
 • Laastu päikeselektrijaam (Kose)
 • Kikas OÜ (Loo)
 • Nõmmiku Talu Meierei (Laitse)
 • Säsi Pruulikoda OÜ (Kose)
 • Manlund OÜ (Niitvälja)
 • Maheleib OÜ (Jüri)
 • Murueit OÜ (Ardu)
 • Mesioja OÜ (Keila)
 • SNCO Pruul (Keila)