Aeg tõusta lendu. (2014)

Näitus „Aeg lendu tõusta“ annab ülevaate mudellennunduse ajaloost Eestis ning Keila Mudellennu Klubi tegevusest. Eksponeeritud on arvukalt fotosid ning eritüübilisi mudellennukeid.

Aeganõudev hobi nõuab kannatust, täpset kätt ja silma ning huvi tehnika vastu. Ühte osa mudellennundusega tegelejatest köidabki ainult lennukite ehitamine, teisi kogu protsess kuni võistlemiseni välja. Nii näeb lisaks erinevatest aastatest pärit mudellennukitele ka nende valmistamiseks vajalikke vahendeid ja materjale ning võistlustelt võidetud autasusid.

Näitus valmis koostöös Keila Mudellennu Klubiga, mis on taasiseseisvunud Eesti selle ala kõige vanem klubi ja mis tegutseb nõukogudeaegses transpordilennukis AN-12. Klubi tegevuse eestvedaja, oma ala asjatundja ning fanaatik Aado Salumäe on oma teadmisi ja okusi edasi andnud 59 aastat, neist 6 Võrus, 10 Tallinnas ja 43 aastat Keilas. Tema juhendamisel on mudellennundusega tegelenud ligikaudu 1000 õpilast lastest täiskasvanuteni.

Näituse koostas töörühm koosseisus Liisa Põld, Aado Salumäe ja Eero Salumäe, kujundas Riine Kallas. 

Koostamist toetas Eesti Kultuurkapital.

Näitus on eesti ja inglise keeles.