Hooned ja mardikad. FaBBi projekti välitööd 2011-2013

Näituse koostas SA Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimisosakonna juhataja Marike Laht, kes on konservaatorina biokahjustustega kokku puutunud õige mitu aastakümmet. Marike on püüdnud alati mõista ja põhjuseid leida, miks üks või teine kahjustus on tekkinud ning kuidas saab neid vähendada, eemaldada või pidurdada nii, et me ka ise selle juures ellu jääksime. Keemia ei ole imevahend. Kõik need kemikaalid, mis on ettenähtud hävitama või pidurdama biokahjustajat, kahjustavad suuremal või vähemal määral ka selle kasutajat – inimest. Kemikaalid vananevad aja jooksul ning see võib tuua endaga kaasa uusi probleeme, mis mõnikord võivad olla veel palju hullemad, kui mõned veidi tüütud toksijad ja tiksutajad seinapalgis.

Näitusel on joonistused, mis kujutavad otseselt FaBBi projektiga seotud hooneid ja nende erinevaid bioloogilisi kahjustajaid. Osa Marikese joonistusi valmiski nende välitööde käigus, mille ülesandeks oli leida projekti jaoks jälgitavad hooned. Marike Laht: „Nagu kõik siin ilmas jätab oma jälje, nii jätavad oma tegevusest jälje ka puitu kahjustavad mardikad, kes elavad meie hoonete palkides. See oli ajendiks, et neid üles joonistada ja näidata majaomanikele, kes on siis need, kes veel temaga ühe katuse all pesitseda püüavad. Kuna kõik on omavahel seotud ja loodus tühja kohta ei salli, siis kasutavad tihti ka teised, puitu mitte kahjustavad mardikad, juba puitu rajatud käike kui tasuta pansionaati. Teadmine, et puitu kahjustavatele mardikatele leidub ka looduslikke vaenlasi nende oma liigikaaslaste hulgas oli põhjuseks, miks lisandusid veel õige mitmed erinevate putukate pildid.“