Keila ehitab. Ühe alevi sünnilugu. (2016)

2015. aasta sügisel andis Keila linnavalitsus Harjumaa Muuseumile üle arhiivikappide suurpuhastuse käigus leitud 1920.-1940. aastatest pärinevate eramute, abihoonete ja avalike hoonete eskiisprojektid. Aastatepikkuseks unustatud leiust koorus välja ühe Eesti maa-alevi visuaalne sünnilugu.

1920ndate Eestit tabas pärast maareformi ehitusbuum ning oma kodu hakkasid Tallinna-lähedasse Keila aedlinna rajama muuhulgas kaupmehed, fotograafid, õmblejad, kingsepad, arstid, advokaadid ja ametnikud, avalikest hoonetest kerkisid linnasaun, kalatööstus, kasvuhooned, ärid ja kaljakioskid. Samal ajal hakkasid esimesed Eesti arhitektid talusid ja alevimaju projekteerima.

Kanalad kõrvuti ehitamata jäänud linnasaunaga, näitus „Keila ehitab“ avastab kunagise väikekodanliku alevi elu ja kujunemist läbi igapäeva-arhitektuuri, pöörates tähelepanu meid ümbritsevatele eramutele ja kodudele.

Avamise raames korraldatakse koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Keila Linnavalitsusega seminar „Väärtuslik Eesti väikelinn Keila“. Seminari eesmärk on juhtida tähelepanu Keila arhitektuursetele väärtustele ja restaureerimis-ning renoveerimisteemadele. Ettekandeid teevad Aivar Põldvee (ajaloolane), Marju Niinemaa (raamatu „Keila enne ja nüüd“ autor) ja Tarmo Elvisto (Säästva Renoveerimise Infokeskus). Seminar on kõigile tasuta!

Näituse kuraator: Liis Serk
Tekstide autorid: Liis Serk, Eva-Maria Aitsam, Ann Aaresild
Ehitus: Liis Serk, Kadri Kuusler, Kari Hafr Arason, Ann Aaresild, Gea Mossin, Rainer Mossin, Külli Kõrs, Aavo Kõrs
Aitäh: Konserveerimis-ja digiteerimiskeskus Kanut, Eesti Arhitektuurimuuseum, Evelyn Fridolin, Imbi Grünberg, Anne Kalda, Valdur Timm, ja Kulbi klubi liikmed
Toetajad: Keila linn, Eesti Kultuurkapital