Kõik on trois

Näitus on Harjumaa Muuseumi ja SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli saarel 2008. aasta suvel. Vaadata saab valikut välitööde käigus kogutust – katkendeid intervjuudest saare elanike ja suvitajatega, fotomaterjali ning kalapüügivarustust.

Kunagi ligi 500 elanikuga Prangli saarele on püsiasunikke jäänud vaid umbes 70. Sellest hoolimata on saarel alles väga tugevad kalapüügitraditsioonid ja vähesel määral oma murret. Nõukogude ajal kuulus Prangli piiritsooni, mis tähendas saareelanike jaoks suuri muutusi eluolus, kuid Pranglile omane saare-identiteet on säilinud siiamaani.

Harjumaa Muuseumi välitööd toimusid 30. juunist kuni 6. juulini 2008. Välitööde jooksul käidi läbi Prangli 3 küla – Kelnase, Idaotsa ja Lääneotsa ning viidi läbi intervjuusid nii Prangli põliselanike kui suvitajatega, pildistati ja filmiti Prangli praegust eluolu. Keskenduti muutustele pärast nõukogude perioodi, eluolule nõukogude ajal, perepärimusele ja Prangli murde eripäradele. Välitöödel osalesid Harjumaa Muuseumist Jaanika Jaanits, Liisi Taimre ja Liisa Põld, Tartu Ülikooli magistrandid Piret Koosa ja Marje Ruisu ning Egle Jaomaa Tallinna Ülikoolist. SA Viimsi Muuseumid välitööde põhieesmärgiks oli muuseumi esemelise kogu täiendamine kalapüügivarustusega.

Näituse koostasid Jaanika Jaanits, Liisa Põld ja Liisi Taimre ning kujundas Kätlin Janson. 

Välitööde läbiviimist ja näituse koostamist toetas Kultuuriministeerium programmist „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010“.

Rändamisinfo:
Näituse tüüp: stendinäitus, esemeteta
Turvanõuded: lisanõuded puuduvad