Loodusjõud maamaja sees ja ümber. (2012)

Näitus põhineb majaomanike kodupaikades tehtud fotodel, mis toovad meieni aastaaegade vaheldumise maamajas. Fotodele on lisatud kommentaarid loodusjõududega seonduvatest ehitustehnilistest probleemidest ja nende võimalikest lahendustest.

Taluelamud on aegade hämarusest saati pakkunud kaitset vihma, tuule ja külma eest ning hoidnud endas koldetuld. Vahelduvad aastaajad aga nõuavad majalt suurt paindlikkust. Võib tunduda, et maja kallal teeb tööd aeg, aga tegelikult on selle taga konkreetsed loodusjõud – vesi, tuli, õhk ja maa. Nende elementide tunnetamises, taltsutamises ja vastumõjude tasakaalustamises peitub üks oluline võti nii ehituslike võtete kui arhitektuursete vormide mõistmiseks.

Näituse koostasid Kadi Karine ja Rasmus Kask (Eesti Vabaõhumuuseum) ning Liisi Taimre (Harjumaa Muuseum), stendid kujundas Andres Tarto.

Näitust toetab Euroopa territoriaalse koostöö Kesk-Läänemere programm INTERREG IV A (projekt HELTH).