Olev Soans – kolleeg ja õpetaja. (2008)

Näituse koostamise mõte sai alguse 2007. aasta septembrikuus, mil kunstiteadlane Jüri Hain andis Harjumaa Muuseumile üle tema valduses olnud mitmesuguseid Olev Soansi elu ja tegevusega seonduvaid materjale. Muuseumi kogud täienesid fotode ja trükistega, kunstniku kirjade ja käsikirjadega ning temale saadetud kirjadega. Patt oleks olnud jätta uued museaalid arhiiviriiulitele uurijaid ootama. Seda enam, et osalt on tegemist loomingu nn telgitagust edasi andva ja sõna otseses mõttes graafiku isiklikku käepuudutust kandva materjaliga. Eesti kunstiajaloo jäädvustused on kolleegide keskel üles võetud fotod Graafika Eksperimentaalateljees, Lahemaa väljasõidul ja Keila haiglas. Omaaegset Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis Soansi initsiatiivil sisse seatud anatoomia õppeklassi meenutavad üliõpilaste valmistatud õppevahendid.

Alates 1966. aastast Keilas elanud Olev Soans aitas 1988. aastal valminud Keila infograafilise kaardi müügist laekunud rahaga taastada Keila Mihkli kiriku roosakna ja toetas Harjumaa Muuseumi loomist. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, Keila Linnavalitsus ja Harjumaa Muuseum asutasid 29. mail 2000 Olev Soansi mälestusfondi. Fond annab välja stipendiume ja toetab Keila kunstielu edendamist.

Harjumaa Muuseum tänab Jüri Haini ja Eesti Kultuurkapitali.
Väljapaneku koostas Riine Kallas ja kujundas Kätlin Janson.