Oliver Laasi isikunäitus “Utopistliku mõtlemise genealoogiad: kuus visandit” (2012)

Näituse autori kommentaar teema ja tänavu valminud tööde kohta: „Kuus tööd kujutavad endast utopistlike nägemuste sugupuid, mis on omavahel ühendatud kohati küll pigem loogiliste, mitte niivõrd genealoogiliste seoste kaudu. Sugupuudesse valitud nägemused on iseloomustatud visuaalsete leppemärkide abil. Leppemärke seletav legend on lisatud iga sugupuu alumisse serva. Üheks eesmärgiks on näha, kui suur hulk üksikasju läheb tekstilise informatsiooni pildiliseks tõlkimisel kaduma, kui suur osa säilib ja milliseid uusi üldistusi või sarnasusi saab säärase tõlkimise tulemusel tuvastada. Teiseks juhtmõtteks on idee, et iga ideoloogia sisaldab endas utoopiat, mis funktsioneerib retooriliselt võttes ideoloogia järgijatele mõeldud lubadusena tulevasest paremast elust. Teisalt on iga utoopia juba kirjeldatud mingist ideoloogiast kantuna. Ideoloogia ja utoopia on seega omavahel seotud. Kuuel sugupuul esitatud nägemused moodustaksid teatava visandliku üldpildi lootustest ja unistustest, mille seosed ideoloogiatega jäävad vaataja enda tuletada.“

Oliver Laas pälvis 2011. aastal oma tööde eest 15. Tallinna graafikatriennaalil esimese Olev Soansi graafikapreemia. Preemiat annab välja Olev Soansi mälestusfondi halduskogu ettepanekul Eesti Rahvuskultuuri Fond. Mälestusfondi asutasid 2000. aastal Keila linn, Harjumaa Muuseum ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Näituse koostamist toetas Eesti Rahvuskultuuri Fond