Omapead jäänud saared. (2011)

Näitus on kokkuvõte 2009. ja 2010. aastal tehtud vaatlusretkedest Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele. Lähtematerjaliks olid Harjumaa Muuseumi kogusse kuuluvad fotod 20. sajandi algusest ja aastast 1989. Näituse ettevalmistamise käigus jäädvustati fotodele kunagiste püsiasustusega saarte maastike muutumine hoonestuse ja rajatiste hävimisel.

Vaatluse all olid kuni 1952. aasta sügiseni tihedalt asustatud Rammu, Aksi ja Koipsi saared. Suur osa saarerahvast põgenes juba 1944. aastal nõukogude okupatsiooni eest Soome kaudu Rootsi. Kaheksa aasta pärast sunniti saartele jäänud elanikud nõukogude piirivalve käsul oma kodudest mõne päeva jooksul lahkuma. Kõik loodu jäi omapead. Viimase suvise fotoretke sisse mahtusid Rammu ja Koipsi lähedale jäävad Rohusi ja Pedassaare.
Kuna viimastel aastatel on hoogustunud saarte külastamine, siis jagab näitus lisaks kultuuriajaloolisele infole teavet Kolga lahe ja Prangli maastikukaitsealade koosseisu kuuluvate saarte külastamise ja seal liikumise piirangute ning tingimuste kohta. Kaitse-eeskirjad piiravad saarel liikumist ja tegutsemist maastiku, taimestiku ja lindude kaitseks.

Näituse koostamisel on kasutatud Eesti Filmiarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Eesti Meremuuseumi ja Harjumaa Muuseumi materjale. Kasutatud on ka erakogudesse kuuluvaid fotosid. Vaadata saab Tallinnfilmi Eesti Kroonikat nr 11 „Tavalised lood. Rammu saare lugu.”. Näituse koostasid Riine Kallas ja Ly Renter, stendid kujundas Kätlin Janson. Toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.