Paerännak Harjumaal. (2011)

Helle Perensi näitus „Paerännak“ annab efektsete kiviminäidiste kaudu ülevaate Eesti paekivi mitmekesisusest ja selle kasutamisest olulisemates paeehitistes läbi sajandite.

Aasta-aastalt on suurenenud paekiviga tegelevate ettevõtjate arv ning arhitektide ja restauraatorite huvitatus paest kui ehitus- ja taastamismaterjalist. Eesti parematest, keskajast tuntud ehituspae liikidest on pidevasse kasutusse jäänud Lasnamäe ehituslubjakivi ja Kaarma dolomiit, mis on jätkuvalt paetöötlejate huviväljas. Pärast mitmekümneaastast vaheaega on uuesti ehituskivina tootma hakatud Ungru lubjakivi, Orgita dolomiiti ja Vasalemma marmorit.

Eesti ehituspaekivi mitmekesisust tutvustavad aastatel 1990-2010 tehtud vaatlusandmete põhjal koostatud maakondade paekaardid. Esindatud on Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa oma iseloomulike paeliikide, ?maardlate ja -ehitistega. Huvilised saavad ka ülevaate kohalike ja üle-eestilise kasutusega paeliikide vahekorrast ehitistes ning erinevate liikide ehituskõlbulikkusest. Arvukad kiviminäidised pakuvad lihtsate pindade kõrval filigraanseid mustreid ja säravaid värve. Pilgupüüdjateks on korall Vasalemma paemurrust Harjumaal, korall-lubjakivi Järvamaalt, sõrmuspaas Lõu pangalt Saaremaal, rõngaspaas Tamsalu paemurrust Lääne-Virumaal, dolomiit Rõstla karjäärist Jõgevamaal.

Väljapanek võtab kokku selle koostaja aastakümnete pikkuse paerännaku, mille sisse on mahtunud töised avastusretked paekivi ja paeehitiste uurimisel, samuti hobi korras sündinud kivilooming. Ühtlasi tähistab Helle Perens näituse avamisega oma 70. juubelisünnipäeva.