Sirlett 20 (2014)

Kunstiring Sirleti 20. sünnipäeva puhul on Harjumaa Muuseumis eksponeeritud 2013-14 õa õpilaste tööd (joonistused, maalid, keraamika jmt). Vilistlaste, täiskasvanute ja noorte töid sai samaaegselt (15.03.-25.04.) näha Keila Kultuurikeskuses.

Sirleti alguseks võib pidada 22.veebruari 1994. aastal, kui toimus esimene tund nelja õpilasega. Järgmises tunnis oli õpilasi juba kaheksa. Algselt lastele ja noortele mõeldud ühest kunstiringist on tänaseks kasvanud neli kunsti- ja kolm keraamikaringi erinevatele vanuserühmadele, sh ka täiskasvanutele. Nii on aastatega suurenenud nii Sirleti õpilaste arv, kui ka rikastunud erinevate kunstiliikide hulk. 20 tegevusaasta jooksul on Sirleti ringides käinud üle 1300 õpilase ning loodetavasti see arv ainult kasvab. On neid, kes on käinud vaid aasta, samas on ka kunstihuvilisi, kes võtnud ringidest ja suvelaagritest osa läbi mitmete aastate. Ligi veerandsada õpilast on jätkanud kunstiga tegelemist süvendatult ning valinud mõne loomingulise eriala. Sirleti endised õpilased on jätkanud õpinguid Eesti Kunstiakadeemias või teistes kunstikoolides Eestis ja välismaal. Paljudest endistest õpilastest on Sirletile kujunenud toredad sõbrad, kes otseselt ringitegevusest osa võtmata on mitmete aastate jooksul ühinenud mõne ühise kunstiaktsiooni korraldamisega. Sirleti eesmärk ei olegi õpetada ainult tulevasi kunstnike, vaid arendada käelist osavust ja abstraktset mõtlemist, mis võiks aidata loovalt läheneda ka teistel erialadel. Oskus ümbritsevat loovalt näha rikastab meist igaüht.

Näituse koostasid Sirlett ja sõbrad. Toetavad Keila Linnavalitsus ja Keila Kultuurikeskus.