Sirlett 2008

Kunstiringi SIRLETT keraamika- ja maalinäitus kajastab põhiliselt viimase õppeaasta loomingut.

Laste, noorte ja nooruslike kunstiringid Keila Kultuurikeskuses ja Lasteaias Miki tegutsevad juba 15. õppeaastat Sirje Rannametsa juhendamisel. Üle 90 õpilase (alates 4. eluaastast) tegelevad kunstiga 1- 3 tundi nädalas. Viljeldakse erinevaid kunstiliike: joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine. Suviti toimuvad Eestimaa looduskaunites paikades kunstilaagrid.

Õpilaste arvates võimaldab kunstiga tegelemine puhata argipäevast, sisustada kvaliteetselt vaba aega ja eelkõige julgustab jäädvustama ümbritsevat maailma läbi oma silmade ja emotsioonide. Kunstiringi SIRLETT loomingut on esitletud enamasti Eestimaal, aga ka Saksamaal ja Soomes.

SIRLETT tänab südamest toetajaid ja näitusel osalejaid!

Värvilisi kunstielamusi!