Toivo Kalbergi laevamudelid. (2014)

Toivo Kalbergi laevamudelite näitus annab põgusa ülevaate eesti meresõidu ajaloost ja Harjumaa idaosas asuvast Jumindast.

Mööblitisleriks õppinud laevamudelite valmistaja Toivo Kalberg on sündinud ja koolis käinud Tallinnas. Kalbergide perekonna juured on aga Juminda külas Kuusalu vallas Harjumaal ja täna toimetatakse Klaukse talus.

Perekonnas on olnud kolm põlvkonda meremehi – Toivo isa, vanaisa ja vanavanaisa. Isa sõitis merd aurulaevadel „Aleida“ ja „Viiu“ ning hiljem Prangli vahet. Vanaisa Karl Gustav Kalberg oli purjelaeva „Ernani“ kapten ja osanik. Meremees oli ka Juminda küla Klaukse talu peremees, vanavanaisa Johannes Jegorovitš. Tema oli rahvakeeles metskapten ehk tunnistuseta kapten. Johannes Jegorovitšil oli ühe mastiga paat „Nobbe“. Klaukse naabertalus, Mäkjal, tegutses kohalik köievabrik, kus keerutati ja tõrvati koorma‑ ning laevaköisi. Nii on Toivo Kalbergi huvi laevamudelite valmistamise ja meresõidu ajaloo vastu alguse saanud kodust.

Oma esimese laevamudeli meisterdas Toivo Kalberg umbes 10-aastaselt. Osavate kätega täpne mees on kokku teinud 25 laevamudelit. Praegu on meistril pooleli Käsmus 1912. aastal ehitatud kolmemastilise purjelaeva „Anette“ mudel.

Harjumaa Muuseum tänab Toivo ja Ago Kalbergi ning Anu Karjatset Kolga Muuseumist. 

Näituse koostamisel on kasutatud Kolga Muuseumi, Käsmu Meremuuseumi ja Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registri materjale ning fotosid erakogudest.

Näituse koostamist toetas Eesti Kultuurkapital. Näitus on eesti ja inglise keeles.