Väliekskursioon "Keila majalinnus" 
19. juunil Euroopa arheoloogiapäevade raames toimub väliekskursioon Keila väikelinnuse teemal. Keila Jõepargis asuv keskaegne mõisahoone kuulub Eesti unikaalsemate arheoloogiliste objektide hulka. Ekskursioonil saab lähemalt tutvuda elamu ajaloo ja uurimislooga ning samuti ka mõisamaja alalt pärineva arheoloogilise leiumaterjaliga. Üritus toimub Keila väikelinnuse esisel platsil algusega kell 17:00 ja on kõigile tasuta. Ekskursiooni läbiviijaks on Harjumaa Muuseumi teadur - German Lebedev.