14.02-1.09.2019 Harjumaa Muuseumis armastusega seotud mälestuste kogumine!

Harjumaa Muuseum kutsub kirja panema nii enda kui lähedaste mälestusi ARMASTUSEST.

Valitud tööd avaldatakse Harjumaa Muuseumi toimetistes. Parimatele auhinnad! Võistlusele laekunud tööd jäävad hoiule Harjumaa Muuseumi arhiivi.

Meenutamise abistamiseks esitame mõned suunavad küsimused:

·         Milline tähendus on sinu elus olnud armastusel ja lähedastel?

·         Kuidas on sinu arusaamu perekonnast, suhetest ja armastusest mõjutanud kodus-koolis räägitu?

·         Milliseid erinevaid suhteid oled kogenud või kõrvalt näinud?

·         Kuidas kohtusid enda armastatu(te)ga?

·         Kirjelda erinevate suhteetappidega kaasas käinud kombeid (nt tutvumine, kohtingud, kokku kolimine, lähedastele armastatu tutvustamine, pere loomine jne). Kas ja kuidas on tavad muutunud?

·         Kirjelda positiivsete kogemuste kõrval ka negatiivset (nt raskused kaaslase leidmisel, mittetoimivad suhted, petmised, lahkuminekud, üksindus).

·         Milliste valikute ees oled seisnud? Mille ees oled tundud hirmu?

·         Kirjelda enda jaoks tähenduslikke hetki, kohti, esemeid.

Kirjatööde pikkus ja vorm ei ole piiratud. Vajadusel võib kasutada varjunime. Tööd palume saata hiljemalt 1. septembriks 2019. a.

Postiga: Linnuse 9 Keila 76608

E-postiga: taavi.koppel@hmk.ee

Laekunud töödest teeme kokkuvõtte ja parimaid autasustame 16. novembril.

Ühtlasi kogume lugudega seotud esemeid (fotod tähenduslikest inimestest ja kohtadest, sümboolsed esemed, kirjavahetus armastatu(te)ga jne).