Harjumaa Muuseum avab näituse Harju-Viru rüütelkonna ajaloost


Näitus Universitas vasallorum tutvustab Harju-Viru vasallide mitmekülgset ajalugu alates rüütelkonna tekkimisest Taani ajal kuni orduaja viimase sajandini,
hõlmates korporatsiooni tekkelugu, vasallide elukorraldust, nende ühiskondlikku rolli ja kultuuri.

Näitust saab uudistada alates 05.05.2021 Harjumaa Muuseumi ajutiste näituste saalis.


Kuraator: German Lebedev

Tekstid: Kristjan Kaljusaar, German Lebedev

Konsultant: Kristjan Kaljusaar

Kujundus ja graafilised tööd: Daniel Kolpaktši, German Lebedev

Tõlge vene keelde: German Lebedev

Tõlge inglise keelde: Kristjan Kaljusaar, German Lebedev

Näitust valmistas ette Harjumaa Muuseumi kollektiiv

Näitusel eksponeeritavad esemed pärinevad Harjumaa Muuseumist, Eesti Ajaloomuuseumist, Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogust ning Rahvusarhiivist.