HARIDUSPROGRAMMID

RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVADE TUTVUSTAMINE

Räägime rahvakalendri olulisematest tähtpäevadest ning nendega seotud traditsioonidest ja tavadest. Mängime teemakohaseid mänge ning nuputame ja mõistatame. Programmid toimuvad kindlatel kuupäevadel.

Vastlad 

Linaliugu, pikka kiudu!

Programmis tutvume vastlapäeva rahvakommetega ning uudistame vanaaegseid suuski, kelke ja uiske. Maitseme vastlakuklit ja laseme vurril vuriseda. Et linad hästi kasvaksid ja muidu õnne oleks laseme lõpetuseks ka vastlaliugu (lumenappusel ajame kada metsa).

07.02.24-09.02.24 ja 12.02.24-15.02.24 kell 9.30, 11.00 ja 12.00

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kehaline   kasvatus, kunstiained, tööõpetus, kultuuriline identiteet, ajalugu

Sihtrühm: lasteaed, I–II kooliaste
Programmi kestus umbes 60 minutit
Osalustasu ühele lapsele 6 eurot
Õpetajad tasuta või 10 lapse kohta 1 saatja (miinimum osalejate arv on 10 last)

Lihavõtted

Mõista, mõista mis see on? Lagi all, lagi pääl, keskkohal kullakera?

Lihavõtted, ülestõusmispühad, kevadpühad, munapühad, kiigepühad- heal lapsel ikka mitu nime. Muuseumis selgitamegi välja millest need nimed pärinevad ning teada saame paljugi muud. Värvime mune, veeretame mune ja otsime mune (õues). Riietus vastavalt ilmastikule.

19.03.24-22.03.24 ja 25.03.24-28.03.24 kell 9.30, 11.00 ja 12.30

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kehaline   kasvatus, kunstiained, tööõpetus, kultuuriline identiteet, ajalugu, bioloogia

Sihtrühm: lasteaed, I–II kooliaste
Programmi kestus umbes 60 minutit
Osalustasu ühele lapsele 5 eurot
Õpetajad tasuta või 10 lapse kohta 1 saatja (miinimum osalejate arv on 10 last)

Jüripäev 

Jüripäeval otsime Jõesaare tallu sulaseid ja tüdrukuid! Paneme proovile osalejate nutikuse ja osavuse talutööde tegemisel. Tulevased sulased ja tüdrukud saavad tubli tööproovi eest kõhukinnitust ja sooja kosutavat teed.

15.04.24-19.04.24 Kell 9.30 ja 11.00

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kehaline   kasvatus, kunstiained, tööõpetus, kultuuriline identiteet, ajalugu, töökasvatus, loodusõpetus

Sihtrühm: lasteaed, I–II kooliaste
Programmi kestus umbes 60 minutit
Osalustasu ühele lapsele 5 eurot
Õpetajad tasuta või 10 lapse kohta 1 saatja (miinimum osalejate arv on 10 last)

Mardi- ja kadripäev

Mardi- ja kadripäev on lustlikud pühad, mis pakuvad rõõmu ka tänapäeval. Õige sanditaja teab, kes kuuluvad mardiperre, kes on kadrititt ja miks kannavad mardi- ja kadrisandid kaasas vitsa. Õpetame tulevastele tublidele martidele ja kadridele sanditamise kombeid, meisterdame ja suu saab magusaks kah!

06.11.23-10.11.23, 13.11.23-14.11.23 kell 9.30, 11.00 ja 12.30

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kehaline   kasvatus, kunstiained, tööõpetus, kultuuriline identiteet, ajalugu

Sihtrühm: lasteaed, I-IV klass
Programmi kestus umbes 60 minutit
Osalustasu ühele lapsele 5 eurot
Õpetajad tasuta või 10 lapse kohta 1 saatja (miinimum osalejate arv on 10 last)

Jõulud

Läbi näidendi tutvustame vanarahva jõulukombeid ja –mänge, meisterdame ning lõpetuseks pakub lahke pererahvas ka magusat jõulusaia.

04.12.23-08.12.23, 11.12.23 ja 12.12.23 kell 9.30, 11.00 ja 12.30

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kehaline kasvatus, kunstiained, tööõpetus, kultuuriline identiteet, ajalugu, loodusõpetus

Sihtrühm: lasteaed, I-II kooliaste
Programmi kestus umbes 75 minutit
Osalustasu ühele lapsele 7 eurot
Õpetajad tasuta või 10 lapse kohta 1 saatja (miinimum osalejate arv on 10 last)

Registreerimine programmidesse telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee

MUUSEUMITUNNID

Mis on muuseum?

Mis on muuseum? – Saame vastuseid küsimustele, millal loodi esimene muuseum maailmas ja Eestis, millega muuseumides tegeletakse, kes muuseumis töötavad, mida muuseumides hoitakse jne. Tunnis osalejad saavad piiluda ruumidesse, kuhu tavaliselt külastajad ei satu– tutvume Harjumaa Muuseumi kogude ja hoidlatega. Arutleme muuseumi ülesande ja tähtsuse üle tänapäeva ühiskonnas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel, kultuuriline identiteet, ajalugu,

Sobib: II–III kooliastmele ja gümnaasiumile.
Kestus: 90 minutit
Osavõtutasu ühele lapsele 4 eurot

Minu kodu on Harjumaal

Püsinäituse “Harju elu” tutvustamine.
Sobib: lasteaiale, I–III kooliastmele, gümnaasiumile.
Kestus: 60 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 4 eurot.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel, kultuuriline identiteet, ajalugu,

Registreerumine telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee


Keila linna lugu

Eriprogramm Keila linna juubeli puhul!

Tutvustame Keila ajaloolisi hooneid ning teeme lühiülevaade Keila linna kujunemisest.
Õppeprogramm on sobilik kõikidele kooliastmetele.

Programmi on võimalik läbi viia nii Harjumaa Muuseumis kui ka ekskursioonina õues.

Õues alustame kooli eest ning lõpetame Harjumaa Muuseumis. Ajaliselt võtab programm aega umbes poolteist tundi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kultuuriline identiteet, ajalugu, kehaline kasvatus

Hind 4€ õpilane

Programmi saab tellida kokkuleppel aastaringselt

Aja broneerimisel ühendust võtta 6781668 või muuseum@hmk.ee

LEIVANÄDAL

Harjumaa Muuseum on leivanädalaid korraldanud alates 2009. aastast ja selle aja jooksul on tunnis osalenud 5038  huvilist. Leivanädalate eestvedajaks on muuseumisõber ning elukutseline pagar Tiina Vikat.


Järgmised leivanädalad toimuvad 28.09 ja 29.09, 02.10-06.10, 9.10-13.10 kell 9.30, 11.00, 12.30

Tegevused on suunatud eelkõige eelkooliealistele lastele ning I kooliastme õpilastele, kuid tundidest on osa võtnud ka vanemad õpilased. Kogu tunni ülesehitus on piisavalt paindlik ning see võimaldab arvestada erinevate vanusegruppide huvide ja vajadustega.
Leivanädala eesmärgiks on olnud õppijatele läbi aktiivse tegevustes osalemise tutvustada:

  • rukkileiva tähtsust eestlaste toidukultuuris;
  • leiva valmistamisega seotud töövõtteid ja vahendeid;
  • leiva valmistamisprotsessi;
  • leivaga seotud rahvapärimust ning -kombeid;
  • rukkileiva tervislikkust.

Leivanädalal osalejad on aktiivsed õppijad. Selline lähenemine aitab lastel tegevustest paremini aru saada ning õpitavat kogeda. Programm algab näidendiga, kus osalejatel on oma kindel roll ning nad on kohe tegevusse kaasatud. Õppeprotsessi on haaratud kõik meeled ning isetegemise kaudu arendatakse loovust ja käelisi oskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (mõistatused), kehaline   kasvatus, kunstiained, tööõpetus, kultuuriline identiteet, ajalugu, töökasvatus, loodusõpetus, vene keel

Leivanädala programm kestab 60 minutit ja maksab ühele osalejale 7 eurot
Õpetajad tasuta või 10 lapse kohta 1 saatja (miinimum osalejate arv on 10 last)

Registreerumine ja lisainfo telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee

ÕUESÕPPETUNNID

Loodusmäng Keila Jõesaarel

Riikliku õppekavaga seotud seiklusrikkas mängus paneme proovile maastikul liikumise oskuse. Õpime kasutama kompassi, uurime jõesaarel kasvavaid puid ning loomi ja linde.
Tunni käigus saavad osalejad meelde tuletada tunnis õpitut ning rakendada praktilisi oskusi looduses liikumiseks. Eritüübliste ülesannete käigus käsitletakse teemasid: imetajad, ilmakaared, linnud, samblad, samblikud, paekivi, putukad, ämblikulaadsed, limused, lehtpuud, okaspuud, jõgi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (legendid), ajalugu, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, meeskonnatöö, kehaline liikumine

Programmi läbimise järel on õpilane
• tutvunud kohaliku loodusega;
• harjutanud maastikul orienteerumist; iseseisvalt maastikul kaardiga orienteerumist, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid ning norme;
• kasutanud kaarti, jooniseid, pilte ja tekste ning leidnud infot.
• väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist.

Sobib: II kooliastmele.
Kestus: orienteeruvalt 60 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 4 eurot

Maastikumäng jõesaarel

Põneva ja võistlusliku maastikumängu kaudu õpitakse tundma Keila jõesaare ajalugu ja sellega seotud legende.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel (legendid), ajalugu, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, meeskonnatöö, kehaline liikumine


Programmi läbimise järel on õpilane
• tutvunud kohaliku loodusega;
• harjutanud maastikul orienteerumist; iseseisvalt maastikul kaardiga orienteerumist, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid ning norme;
• kasutanud digitaalset kaarti, jooniseid, pilte ja tekste ning leidnud infot.
• väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist.

Sobib:  I–III kooliastmele, gümnaasiumile (stendid ja töölehed vastavalt vanusegrupile).
Kestus: orienteeruvalt 60 minutit.
Osavõtutasu: ühele lapsele 4 eurot

Veemutukad ja –putukad

Uurime ja määrame Keila jõest leitud veeloomi ja -putukaid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel, ajalugu, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, meeskonnatöö, kehaline liikumine


Sobib eelkõige I–III kooliastmele, aga ka gümnaasiumile.
Kestus: orienteeruvalt 90 minutit
Osavõtutasu: ühele lapsele 4 eurot 

Registreerumine telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee 

Ravimtaimed jõesaarel

Teeme ringi jõesaarel ja õpime tundma meie ümber kasvavaid ravimtaimi, mis tunduvad esialgu üsna tavalised. Kogume paberkottidesse kõikide taimede näidised ning soovi korral võib laps endale kodus või koolis teha herbaariumi. Herbaariumi tegemise algõpetusi jagame ka lahkesti. Lõpetuseks joome vitamiiniteed ja maitseme loodusande.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel, ajalugu, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, meeskonnatöö, kehaline liikumine

Sobib eelkõige I–III kooliastmele, aga ka gümnaasiumile.
Kestus: orienteeruvalt 75 minutit
Osavõtutasu: ühele lapsele 4 eurot

Registreerumine telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee 

Jõepargis talvituvad linnud

Tegelikult on just talv suurepärane aeg lindudega lähemalt tutvust teha. Liike on piisavalt vähe, et algajal linnusõbral pead mitte liialt sassi ajada

Uurime, mida linnud talvel söövad, kuidas käituvad, millal linnud laulavad ning millega võib neid toita.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: eesti keel, ajalugu, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, meeskonnatöö, kehaline liikumine

Sobib eelkõige I–III kooliastmele, aga ka gümnaasiumile.
Kestus: orienteeruvalt 60 minutit
Osavõtutasu: ühele lapsele 4 eurot

Registreerumine telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee

LAAGER

Juunis ja augustis toimuvad põnevad laagrid lastele

Linnalaager „Suveseiklus jõesaarel“ toimub 17.06-20.06.2024

LINNALAAGER “SUVESEIKLUS JÕESAAREL”
17.- 20. juunil 2024

17. juuni KEILA PÄÄSTEKOMANDO JA KEILA LENNUKI KÜLASTUSE PÄEV
Esimesel päeva tutvume Keila päästekomandos kasutatava varustusega ja tutvume nende tööga, Keila lennuki juures räägib giid lennukist lähemalt.

18. juuni PUUTÖÖ PÄEV
Külla tuleb “Ninavinkel” – Marit Antik, kelle juhendamisel
saab meisterdada endale tuulevurri

19. juuni KANUUTAMINE
Matkame Tuulasse, kus lõunatame ning peale seda sõidame kanuudega Harjumaa Muuseumi juurde

20. juuni LOOVTÖÖ PÄEV
Viimasele laagripäeval keskendume keskkonnateemadele.
Vaatame muuseumi ümbruses ringi ning tutvustame
ravimtaimi.

Laagripäev algab kell 10.00 muuseumi eest, kui ei ole muud kokkulepet.
Iga päev lõunasöök ja vahepala.
Päeva lõpetame 15.30, kui ei ole muud kokkulepet.
Osalustasu on 125 eurot. Maksmine arve alusel.

Laagrisse registreerimine ja
lisainfo telefonil 678 1668 või elena.viirlaid@hmk.ee 

Lastelaager „Matkalaager“ toimub 12.08-14.08.2024

Laagrisse registreerimine ja lisainfo telefonil 678 1668 või elena.viirlaid@hmk.ee