MUINSUSKAITSE

Kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealade kaitse korraldamist ning nende omanike ja valdajate õigusi ja kohustusi reguleerib muinsuskaitseseadus. Muinsuskaitsetööd korraldab Muinsuskaitseamet ning Harju maakonna mälestistega tegeleb Põhja-Eesti järelevalveosakond.

Kultuurimälestiste omanikud ja valdajad saavad Muinsuskaitseameti kaudu taotleda riigieelarvest toetust mälestise hooldamiseks.
Toetuse taotlemine

Muinsuskaitseamet
Uus 18, Tallinn 10111
Telefon 640 3050
Faks 640 3060
e-post: info@muinas.ee
www.muinas.ee

Põhja-Eesti järelevalveosakond

Ly Renter – Harjumaa vaneminspektor
Kontakt: 6403034, 5288105 ly.renter@muinsuskaitseamet.ee; Pikk 2, 10123 Tallinn; Vastuvõtuaeg E, K 9.30-13

Heli Tomps  – Harjumaa vaneminspektor    
Kontakt: 6403030, 5137669 heli.tomps@muinsuskaitseamet.ee; Pikk 2, 10123 Tallinn; Vastuvõtuaeg E, K 9.30-13

Helena Kaldre – Harjumaa vaneminspektor (arheoloogiamälestised)
Kontakt: 6403031, 8875384 helena.kaldre@muinsuskaitseamet.ee; Pikk 2,10123 Tallinn; Vastuvõtuaeg E, K 9.30-13