PROJEKTID

Kaduv pärand. Paldiski ajaloo talletamine (2022-2024)

Projekti eesmärgiks on talletada Paldiski üleminekuperioodi suulist pärandit. Üleminekuajal – 1980. aastate II poolest 1990. aastate keskpaigani – avanes nõukogude perioodil tsiviilelanikkonnale suletud venekeelne linn Eesti elanikele, NSV Liidu sõjaväelased lahkusid, tuumaallveelaevade õppekeskus lõpetas oma töö ning tuumareaktorid demonteeriti. Demilitariseerimise käigus hakkas Paldiskist 90. aastatel kujunema kakskeelne linn. Projekti käigus intervjueerime 1990. aastatel Paldiskiga seotud inimesi. Intervjuude põhjal loome dokumentaalfilm, rändnäitus ja mälestuste kogumik.

Projektiga anname kogukonnale platvormi, mille abil üles ehitada piirkonna ühtset identiteeti, suurendada eri keelt kõnelevate kogukondade omavahelist sidet ja läbikäimist. Ühise ajaloo kaudu suureneb kakskeelse linna erinevate kogukondade jagatud identiteet, side üksteise ning laiemalt Eesti kultuuriruumiga.

Partnerid: Paldiski Ühisgümnaasium, SA Eesti Mäluinstituut; Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjon

Rahastus ja periood: Projekti rahastatakse LEADER-meetmest 15 438.96 euroga ja see kestab 1.07.2022-1.06.2024.