ÕPPEKESKUS

Pärandkultuuri Õppekeskus ja kursused

2018. aasta oktoobrikuust alates toimuvad Harjumaa Muuseumis erinevad, eeskätt täiskasvanutele mõeldud  pärandkultuuriga seotud kursused. Septembris 2019 alustas Harjumaa Muuseumi juures tegutsemist pärimuskultuuri õppeklass, mis 2021. aasta aprillist kannab nime Harjumaa Muuseumi Pärandkultuuri Õppekeskus (Majandustegevuse teate registreerimisnumber 222362 EHIS-ses).  

Õppekeskus toetab Tekstiilkäsitöölise, tase 5 Rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumise kutse taotlemist ning vastab nimetatud kutsestandardi kompetentsile B.2.11 Rahvarõivaste valmistamine

Pärandkultuuri Õppekeskusel on 2 õpperuumi: üks klassiruum loengute ja seminaride tarbeks ning teine kangakudumisruum kahe kangasteljega. Kangakudumisklassi sisse seadmist toetas Kultuurkapital.