ÕPPEKESKUS

Pärandkultuuri Õppekeskus ja kursused

2018. aasta oktoobrikuust alates toimuvad Harjumaa Muuseumis erinevad, eeskätt täiskasvanutele mõeldud  pärandkultuuriga seotud kursused. Septembris 2019 alustas Harjumaa Muuseumi juures tegutsemist pärimuskultuuri õppeklass, mis 2021. aasta aprillist kannab nime Harjumaa Muuseumi Pärandkultuuri Õppekeskus (Majandustegevuse teate registreerimisnumber 222362 EHIS-ses).  

Õppekeskus toetab Tekstiilkäsitöölise, tase 5 Rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumise kutse taotlemist ning vastab nimetatud kutsestandardi kompetentsile B.2.11 Rahvarõivaste valmistamine

Pärandkultuuri Õppekeskusel on 2 õpperuumi: üks klassiruum loengute ja seminaride tarbeks ning teine kangakudumisruum kahe kangasteljega. Kangakudumisklassi sisse seadmist toetas Kultuurkapital.

Harjumaa Muuseum järgib kõikides oma tegevustes Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti soovitusi, et kaitsta oma töötajaid ning külalisi võimaliku nakkusohu eest.

Alates 26.08 kontrollime kõigi külastajate (alates 18. eluaastast) nakkusohutust. Selleks tuleb muuseumi külastamisel esitada üks järgnevatest tõenditest:

  • vaktsineerimispass (kehtiv kuni 1 aasta pärast vaktsineerimiskuuri lõppu),
  • tõend haiguse läbipõdemise kohta;
  • koroonatesti negatiivne testitulemus (kiirtesti kehtivusaeg on seejuures 48 tundi ja RNA-testi kehtivus 72 tundi)
  • NB! Muuseumis kohapeal testimisvõimalust ei ole ning me ei aktsepteeri enda tehtud kiirtesti tulemusi.