ÕPPEKESKUS

Pärandkultuuri Õppekeskus ja kursused

2018. aasta oktoobrikuust alates toimuvad Harjumaa Muuseumis erinevad, eeskätt täiskasvanutele mõeldud  pärandkultuuriga seotud kursused. Septembris 2019 alustas Harjumaa Muuseumi juures tegutsemist pärimuskultuuri õppeklass, mis 2021. aasta aprillist kannab nime Harjumaa Muuseumi Pärandkultuuri Õppekeskus (Majandustegevuse teate registreerimisnumber 222362 EHIS-ses).  

Õppekeskus toetab Tekstiilkäsitöölise, tase 5 Rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumise kutse taotlemist ning vastab nimetatud kutsestandardi kompetentsile B.2.11 Rahvarõivaste valmistamine

Pärandkultuuri Õppekeskusel on 2 õpperuumi: üks klassiruum loengute ja seminaride tarbeks ning teine kangakudumisruum kahe kangasteljega. Kangakudumisklassi sisse seadmist toetas Kultuurkapital.

Harjumaa Muuseum järgib kõikides oma tegevustes Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti soovitusi, et kaitsta oma töötajaid ning külalisi võimaliku nakkusohu eest. Vastavalt 15.11.2021 jõustunud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldustele tuleb kõigil külastajatel (alates 12. eluaasta ja 3 kuu vanusest) esitada dokument enda nakkusohutuse tõendamiseks.

Tõendamiseks sobivad digitaalsel või välja trükitud kujul:

  • kehtiv vaktsineerimispass,
  • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (kehtib positiivsest testist 180 päeva)