Otsime peavarahoidjat!

Harjumaa Muuseum on looduskaunil Keila jõesaarel tegutsev ajaloo- ja kogukonnamuuseum, kes tutvustab Harjumaa mitmekülgset ajalugu muinasajast tänapäevani. Tegutseme selle nimel, et suurendada Harjumaa elanike hoolimist oma kodukandist. Innustame kohalikke elanikke kaasa mõtlema ja panustama muuseumi tegemistesse. Suhtleme piirkonna elanike ja huvirühmadega, oleme uudishimulikud ja kaasavad, luues üheskoos erinevaid kogukondi puudutavaid sündmusi.

Otsime oma meeskonda toimekat PEAVARAHOIDJAT,

kelle peamine ülesandeks on muuseumikogu täiendamine, hoidmine ja säilitamine ning kasutamise korraldamine.

Ootame kandideerima, kui Sa:

 • omad kõrgharidus ajaloo, etnograafia, arhiivinduse või mõnel muul muuseumi tegevusvaldkonnaga seotud erialal
 • omad väga head eesti keele oskust ja head inglise keele oskust
 • oled kohusetundlik, korrektne ja täpne
 • oskad töötada meeskonnas

Meie juures ootab sind:

 • töökoht ainulaadses keskkonnas
 • pere- ja töötajasõbralik töökeskkond
 • koolituste ja enesetäiendamise võimalus
 • motivatsioonipakett, ühisüritused ja väljasõidud
 • põhipuhkust 35 päeva
 • täistöökoormus, töötasu 1420 (bruto)

Sinu peamisteks tööülesanneteks on:

 • korraldada muuseumikogu täiendamist, hoidmist, säilitamist ja kasutamist
 • koostada kultuuriministri määrusest ja muuseumi kogude korraldamise eeskirjast lähtudes muuseumi kogude korraldamise ja kasutamise eeskirjad
 • vormistada museaalide muuseumikogusse arvele võtmise, ajutisse kasutusse andmise, üleandmise ja väljaarvamise
 • korraldada ja viia läbi muuseumi kogude regulaarseid inventuure
 • korraldada museaalide andmete sisestamist elektroonilisse infosüsteemi
 • korraldada museaalide restaureerimist ja digiteerimist
 • koostada muuseumikogu aruandeid

Ootame Sinu motiveeritud avaldust ja elulookirjeldust aadressile gea.mossin@hmk.ee

Kandideerimise tähtaeg 19. juuni 2023

Lisaküsimustele vastame meelsasti gea.mossin@hmk.ee