Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel

25,00 

Kategooria:

Fotoalbum toob vaataja ette Kuusalu aleviku kujunemise 120 aasta jooksul fotograafide pilgu läbi. Missuguseid muutusi on Kuusalu kihelkonnakeskus 120 aasta jooksul läbi teinud, saab raamatu lehekülgedel näha võrrelduna tänapäevaste fotodega, mis on esitatud vanadega kõrvuti. Raamatus on 365 fotot, neist 200 on vanad, millest omakorda vaid mõni üksik on varem trükivalgust näinud. Lõviosa raamatus avaldatud vanadest fotodest pärineb kohalike seltside-organisatsioonide ja Kuusalu inimeste endi erakogudest. Kokku on raamatus esindatud 46 kogu materjalid.

Raamat on välja antud kvaliteetses ofsettrükkis. Fotod on suureformaadilised ja detailirohked. Peaaegu poolte ajalooliste fotode puhul on raamatus avaldatu skaneeritud algselt fotomaterjalilt (negatiivid, diapositiivid, klaasnegatiivid). Kõik fotod on varustatud lisainfoga.

Raamatu alguses leiab lugeja veel ülevaate Kuusalu kandis tegutsenud fotograafidest, aleviku ehituslikust kujunemisloost ning kihelkonnakeskuse teedevõrgust. Raamatus on avaldatud mitmeid kaarte nii Eesti- kui välisarhiivide varasalvest. Viimaste hulgas leiab huviline ka Ida-Harjumaa kaardilehe Eestimaa kubermangu 1-verstast topograafilisest atlasest (1803-1804), mis pärineb Venemaa Riiklikust Sõjaajaloo Keskarhiivist (Moskva).

Loodetavasti pakub fotoalbum avastamis- ja meenutamisrõõmu nii noortele kui vanadele ning aitab väärtustada kohalikku fotopärandit, kutsudes üles seda koguma ja hoidma.